banner
banner

Nasz blog, czyli baza niezwykle przydatnej wiedzy.

Chcesz skuteczniej chronić dane korzystając z wiedzy ekpertów? Zapisz się do newslettera Data Point!

[contact-form-7 id="341" title="Newsletter"]
Misja „Odzyskać dane”

Misja „Odzyskać dane”

Informatyk biurowy nie jest od wszystkiego.

W przypadku utraty danych należy wiedzieć, co robić oraz czego nie robić. I tutaj pierwsza generalna zasada – gdy tylko dojdzie to zauważenia utraty danych, nie należy podejmować żadnych doraźnych działań na własną rękę. Jak najbardziej wymagane jest powiadomienie firmowego informatyka. Jego rolą jest ocena czy doszło do utraty danych, czy też może użytkownik nie ma do tych danych dostępu lub są one dla niego niewidoczne z innych przyczyn. Warto zwrócić uwagę, że to do informatyka należy rozstrzygnięcie, jak postępować. Jeśli faktycznie doszło do utraty danych, najbardziej odpowiednim przeciwdziałaniem tej sytuacji będzie zlecenie ich odzyskania wyspecjalizowanemu serwisowi.  

Dlaczego serwis?

Odzyskiwanie danych to dość pracochłonny proces. Przystąpienie do takich prac przez niedoświadczonego informatyka może skutkować całkowitą lub częściową utratą danych czy też ich zamazaniem. Optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług serwisu IT. Specjaliści już na starcie będą wiedzieć, z jakich serwerów i oprogramowań korzysta klient, gdzie gromadzone są dane oraz (co bardzo ważne), gdzie przechowywane są kopie zapasowe.

Szkodliwe nawyki, przyzwyczajenia, mity.

Utrata danych dość często ma związek z błędami w obsłudze. Dlatego tak istotne jest odpowiednie instruowanie i szkolenie pracowników odnośnie zasad postępowania w przypadku, gdy wg ich oceny dochodzi do zniknięcia danych. Jak wspomniano informatycy z marszu nie są w stanie dotrzeć do danych, które właśnie utracono. I tu ważna kwestia – wielu, szczególnie młodych informatyków – lubi wyzwania, lecz ich zapał może wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Ważne jest zachowanie opanowania i adekwatne określenie istoty problemu, a nie podejmowanie prób jego pospiesznego rozwiązania. Istnieją też stereotypowe poglądy, iż np. serwery NAS czy też macierze RAID to niezniszczalne nośniki danych, podczas gdy są to jedynie bardziej trwałe, lecz także w jakiejś mierze awaryjne elementy infrastruktury IT. W przypadku awarii dysków pojawia się pokusa ich demontażu. To także ryzykowne działanie. Pamiętajmy, że gdy dojdzie do awarii, skasowania danych lub utraty plików z jakiegokolwiek powodu, najlepiej wyłączyć urządzenie, nic nie robić i niezwłocznie skonsultować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Antidotum na utratę danych to…

…kopie zapasowe. Niestety to proste, ekonomiczne i niezmiernie skuteczne działanie jest lekceważone w wielu firmach. Niewielki wydatek na dodatkowe dyski oraz nawyk cyklicznego zgrywania danych jest doskonałą metodą ochrony danych przed ich utratą. Takie działanie również można powierzyć zewnętrznemu serwisowi. Kompetentny specjalista zajmie się wówczas prawidłowym kopiowaniem danych, ich skatalogowaniem oraz zadba o ich bezpieczeństwo.

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną trwałości danych możecie konsultować się z serwisem DATA POINT. Jesteśmy gotowi nie tylko do działań interwencyjnych, lecz także do przeszkolenia personelu oraz stworzenia systemu generowania i gromadzenia kopii zapasowych. Zachęcamy do kontaktu!

ewa-piekart

Ewa Piekart

Dyrektor generalny

eye czytano 506 razy

Jeden backup, to nie backup.