banner
banner

Nasz blog, czyli baza niezwykle przydatnej wiedzy.

Chcesz skuteczniej chronić dane korzystając z wiedzy ekpertów? Zapisz się do newslettera Data Point!

[contact-form-7 id="341" title="Newsletter"]
Zapobieganie awariom IT

Zapobieganie awariom IT

Zapobieganie awariom IT

Lepiej zapobiegać niż leczyć – dobrze znamy tą myśl, która co prawda związana jest ze sferą medycyny, ale ma także przełożenie na obszar działania infrastruktury informatycznej. Nienależycie eksploatowana czy pozbawiona właściwego nadzoru będzie ulegać awariom i generować kosztowne przestoje. Jak zatem działać, aby całościowe rozwiązania IT firmy zachowywały sprawność oraz oczekiwaną wydajność? Oto kilka podstawowych warunków.

Audyty systemu i wprowadzanie potrzebnych zmian

Zacznijmy od diagnozy, czyli audytu. W jego ramach dokonywany jest przegląd działania istniejącego systemu informatycznego. Sprawdzaniu podlega sprawność poszczególnych modułów, przyczyny ewentualnych przestojów, pojawiające się zagrożenia. Efektem audytu bywa często wykluczenie np. współistnienia podwójnego oprogramowania czy aplikacji, które wzajemnie wykluczają bądź ograniczają swoje działanie. Innym celem jest zapewnienie ciągłego działania określonych funkcji, z których np. w trybie online korzystają klienci określonego serwisu. 

Stosowanie zaufanych protokołów

 Zapobieganie przestojom czy innym problemom działania firmowego systemu IT wiąże się z odpowiednio skutecznym szyfrowaniem. Dlatego konieczne jest stosowanie haseł w ramach systemu informatycznego, które blokują wydostanie się  istotnych danych na zewnątrz organizacji. Jeśli chodzi o działania i transakcje wykonywane online, ważne jest, aby został zastosowany zaufany protokół, spełniający wymogi związane m.in. z ochroną danych osobowych.

Awarie systemu występują także w przypadku usiłowania kradzieży danych. Takim działaniom należy zapobiegać poprzez stosowanie właściwych zabezpieczeń. Przeniesienie serwisu i wdrożenie go w zaufany protokół można dokonać w ramach outsourcingu IT. I tu istotna uwaga – strony bez zaufanego protokołu nie są premiowane w wyszukiwarce Google. Dlatego przejście na połączenie szyfrowane jest korzystne także z punktu widzenia pozycjonowania strony. 

Aktualizacje zapewniające ciągłość działania

Bardzo ważne są aktualizacje systemu. Nawet najlepszy system, jeśli nie będzie poddawany regularnej konserwacji i wdrażaniu potrzebnych rozszerzeń prędzej czy później ulegnie awarii, która będzie skutkować znacznie większym nakładem pracy. Aby nie doprowadzić do paraliżu działania firmy, konieczne jest monitorowanie pojawiających się alertów o konieczności naprawy błędów systemowych czy wdrożeniu rozszerzeń oraz konsultowanie ich z firmą zajmującą się outsourcingiem IT.

Archiwizacja danych i tworzenie kopii zapasowych

Szacuje się, że incydenty utraty danych średnio zdarzają się w firmach raz w miesiącu i w ok. 15% przypadków są to sytuacje całkowitego ich przepadku. Jak zatem chronić dane przez utratą? Ważna jest tu zdolność do szybkiego przywrócenia systemu, ułatwiająca bieżącą archiwizację i tworzenie kopii zapasowych. Generalnie należy korzystać zarówno z dysków przenośnych (w przypadku ważnych danych), jak i wirtualnych, jednak nie tych publicznych, lecz posiadających certyfikat „Privacy Shield”. Dzięki temu w chmurze prywatnej można przechowywać również dane wrażliwe. W praktyce archiwizacja nie tyle zapobiega awariom, co ich długofalowym skutkom – głównie ograniczeniom w działaniu firmy.

Systemy antywirusowe

Najbardziej sprawny system, stale aktualizowany i serwisowany może polec w przypadku ataków zewnętrznych. Dlatego bezwzględnie potrzebne są systemy antywirusowe, zapobiegające zainfekowaniu systemu przez złośliwe oprogramowania, a także wirusy i trojany. System, który został zaatakowany może przestać całkowicie działać lub zostać zainfekowany w części. Dlatego oprogramowania wychwytujące wszelkie zagrożenia są niezwykle istotne z punktu widzenia wystąpienia możliwych awarii. Oczywiście systemy antywirusowe mogą być personalizowane na potrzeby określonej firmy. Warto w tej kwestii skonsultować z się firmą, zajmującą się outsourcingiem IT.

Pamiętajmy, że zapobieganie awariom systemu informatycznego w firmie może uchronić przed znacznymi stratami finansowymi. Dzięki wdrożeniu odpowiednich działań nie ucierpi również wizerunek firmy, który zwykle dość trudno jest odbudować.

W kwestii skutecznego zapobiegania awariom czy niechcianym przestojom polecamy usługi CKZ. Jesteśmy gotowi do udzielenia doraźnych konsultacji lub całościowego przejęcia opieki serwisowej na zasadzie outsourcingu.

sebastian-tworkowski

Sebastian Tworkowski

Kierownik serwisu / Administrator

eye czytano 411 razy

Jeden backup, to nie backup.