banner
banner

Nasz blog, czyli baza niezwykle przydatnej wiedzy.

Chcesz skuteczniej chronić dane korzystając z wiedzy ekpertów? Zapisz się do newslettera Data Point!

[contact-form-7 id="341" title="Newsletter"]
Awarie serwerów

Awarie serwerów

Rola serwera w przedsiębiorstwie 

Większość użytkowników rozwiązań IT kojarzy rolę serwera z hostingiem stron www. Tymczasem obecnie serwery obsługują kluczowe działania wielu obszarów firm produkcyjnych. Dzięki pracy serwerów w przedsiębiorstwach funkcjonują systemy zarządzania produkcją czy obsługą magazynów. Ewentualna awaria serwera pełniącego takie role będzie generować przestoje, a co za tym idzie spore straty finansowe. Wadliwe lub całkowite zawieszenie działania serwera prowadzi do przerw w pracy, opóźnień realizacji zleceń, a nawet do utraty ważnych informacji. Jak wobec tego zabezpieczyć się przed tak poważnymi perturbacjami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wynikającymi z niesprawności serwera?

Asekuracja strategicznych serwerów

Wybór skutecznego zabezpieczenia serwerów zależny jest od stopnia wpływu danej aplikacji na prawidłowy przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Najczęściej obecnie stosowane  rozwiązania techniczne, wdrażane w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii serwera, to  kopie bezpieczeństwa oraz serwery zapasowe.

• Kopie zapasowe

Generowanie kopii zapasowych umożliwia zachowanie ważnych dla przedsiębiorstwa informacji w drodze ich zapisu na alternatywnym nośniku. Wyróżnia się kilka wariantów kopiowania istotnych danych. Są to:

– obraz dysku (kopia całego systemu + zapis wszystkich plików danych)

– kopia pełna danych (zapis wszystkich plików danych);

– kopia przyrostowa danych (zapis informacji, które uległy zmianie od ostatniego pełnego lub przyrostowego skopiowania);

Niezależnie od tworzenia kopii zapasowych system zabezpieczania tworzy kopie archiwalne. Ich przeznaczeniem jest zachowanie płynności działania. Duże ilości informacji, stale generowane przez systemy realizacji produkcji czy zarządzania magazynem, mogą po pewnym czasie doprowadzić do przepełnienia znajdującej się na serwerze głównym bazy danych. W efekcie może dojść do ograniczenia sprawności aplikacji, zawiadujących procesem produkcji oraz czynnościami magazynowymi. Celem kopiowania archiwalnego jest odciążenie głównej bazy danych, poprzez magazynowanie informacji historycznych na oddzielnym serwerze.

Serwer rezerwowy

Drugim z niezbędnych rozwiązań z obszaru systemów wysokiej niezawodności jest serwer rezerwowy. Jego zadaniem jest zapewnienie szybkiego uzyskania dostępu do kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji operacyjnych. Rozwiązanie to służy do wspierania systemów informatycznych, których praca ma strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Serwer rezerwowy, w odróżnieniu od systemów przeznaczonych do archiwizacji danych, może w pełnym wymiarze przejąć rolę serwera głównego. Będzie na bieżąco gromadził kopie danych operacyjnych i w razie potrzeby pozwoli w trybie automatycznym na natychmiastowe przełączenie obsługi danej aplikacji między serwerami w celu utrzymania ciągłości pracy.

Jest to rozwiązanie wymagające większych nakładów finansowych ale pozwala praktycznie w czasie rzeczywistym wrócić do pełnej sprawności środowiska informatycznego firmy.

To nie wygoda, to konieczność 

Stworzenie skutecznego systemu gromadzenia danych oraz utrzymania sprawności kluczowych aplikacji pozwala na stabilne działanie przedsiębiorstwa. Opisane systemy informatyczne nie będą stanowiły wysokiego wydatku w porównaniu z całościowymi kosztami działania firmy produkcyjnej. Jednocześnie ich funkcjonowanie pozwoli na uniknięcie poważnych strat finansowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości wdrożenia przedstawionych systemów, zachęcamy do kontaktu z biurem DataPoint.

sebastian-tworkowski

Sebastian Tworkowski

Kierownik serwisu / Administrator

eye czytano 1225 razy

Jeden backup, to nie backup.