banner
banner

Outsourcing IT to zazwyczaj zabezpieczenia danych i administracja serwerami. My uzupełniamy to o doradztwo i sklep. Chodzi o to, by na koniec dnia, nasz klient był obsłużony kompleksowo i zadowolony.

Data Point to cztery elementy, które się wzajemnie uzupełniają…

Nasze cztery filary

ewa-piekart

Ewa Piekart

Dyrektor generalny

eye czytano 859 razy

➡Data Protect – zabezpieczanie danych.

➡Safe Server – administracja serwerami.

➡Smart Service – doradztwo w zakresie informatyki.

➡ IT Store, czyli nasz sklep.

cztery filary

Nasze cztery filary

Czytaj więcej: Nasze cztery filary

Obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT

Eliminowanie skutków awarii serwerów w przedsiębiorstwach
Często poruszamy problem awaryjności komputerów bądź przyczyn ich niskiej wydajności. Jednak jeszcze poważniejszym zdarzeniem od awarii pojedynczego komputera jest defekt serwera. To przypadek skutkujący zazwyczaj poważnymi stratami finansowymi. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu zagadnieniu.

Awarie serwerów

sebastian-tworkowski

Sebastian Tworkowski

Kierownik serwisu / Administrator

eye czytano 1226 razy

Rola serwera w przedsiębiorstwie 

Większość użytkowników rozwiązań IT kojarzy rolę serwera z hostingiem stron www. Tymczasem obecnie serwery obsługują kluczowe działania wielu obszarów firm produkcyjnych. Dzięki pracy serwerów w przedsiębiorstwach funkcjonują systemy zarządzania produkcją czy obsługą magazynów. Ewentualna awaria serwera pełniącego takie role będzie generować przestoje, a co za tym idzie spore straty finansowe. Wadliwe lub całkowite zawieszenie działania serwera prowadzi do przerw w pracy, opóźnień realizacji zleceń, a nawet do utraty ważnych informacji. Jak wobec tego zabezpieczyć się przed tak poważnymi perturbacjami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wynikającymi z niesprawności serwera?

Asekuracja strategicznych serwerów

Wybór skutecznego zabezpieczenia serwerów zależny jest od stopnia wpływu danej aplikacji na prawidłowy przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Najczęściej obecnie stosowane  rozwiązania techniczne, wdrażane w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii serwera, to  kopie bezpieczeństwa oraz serwery zapasowe.

• Kopie zapasowe

Generowanie kopii zapasowych umożliwia zachowanie ważnych dla przedsiębiorstwa informacji w drodze ich zapisu na alternatywnym nośniku. Wyróżnia się kilka wariantów kopiowania istotnych danych. Są to:

– obraz dysku (kopia całego systemu + zapis wszystkich plików danych)

– kopia pełna danych (zapis wszystkich plików danych);

– kopia przyrostowa danych (zapis informacji, które uległy zmianie od ostatniego pełnego lub przyrostowego skopiowania);

Niezależnie od tworzenia kopii zapasowych system zabezpieczania tworzy kopie archiwalne. Ich przeznaczeniem jest zachowanie płynności działania. Duże ilości informacji, stale generowane przez systemy realizacji produkcji czy zarządzania magazynem, mogą po pewnym czasie doprowadzić do przepełnienia znajdującej się na serwerze głównym bazy danych. W efekcie może dojść do ograniczenia sprawności aplikacji, zawiadujących procesem produkcji oraz czynnościami magazynowymi. Celem kopiowania archiwalnego jest odciążenie głównej bazy danych, poprzez magazynowanie informacji historycznych na oddzielnym serwerze.

Serwer rezerwowy

Drugim z niezbędnych rozwiązań z obszaru systemów wysokiej niezawodności jest serwer rezerwowy. Jego zadaniem jest zapewnienie szybkiego uzyskania dostępu do kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji operacyjnych. Rozwiązanie to służy do wspierania systemów informatycznych, których praca ma strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Serwer rezerwowy, w odróżnieniu od systemów przeznaczonych do archiwizacji danych, może w pełnym wymiarze przejąć rolę serwera głównego. Będzie na bieżąco gromadził kopie danych operacyjnych i w razie potrzeby pozwoli w trybie automatycznym na natychmiastowe przełączenie obsługi danej aplikacji między serwerami w celu utrzymania ciągłości pracy.

Jest to rozwiązanie wymagające większych nakładów finansowych ale pozwala praktycznie w czasie rzeczywistym wrócić do pełnej sprawności środowiska informatycznego firmy.

To nie wygoda, to konieczność 

Stworzenie skutecznego systemu gromadzenia danych oraz utrzymania sprawności kluczowych aplikacji pozwala na stabilne działanie przedsiębiorstwa. Opisane systemy informatyczne nie będą stanowiły wysokiego wydatku w porównaniu z całościowymi kosztami działania firmy produkcyjnej. Jednocześnie ich funkcjonowanie pozwoli na uniknięcie poważnych strat finansowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości wdrożenia przedstawionych systemów, zachęcamy do kontaktu z biurem DataPoint.

Awarie serwerów

Czytaj więcej: Awarie serwerów

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i szukamy rozwiązań na miarę jego oczekiwań, ale również jego zasobów

Data Point

ewa-piekart

Ewa Piekart

Dyrektor generalny

eye czytano 694 razy

Data Point

Czytaj więcej: Data Point

Epidemia cyberataków

Gdy ponad pół roku temu nasze życie uległo daleko idącym zmianom, związanym z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, zastanawialiśmy się, jaki wpływ będzie mieć ta sytuacja na poziom bezpieczeństwa informatycznego. Taka obawa wynika ze znanego zjawiska społecznego powiązanego z nasileniem działań przestępczych w okresach podwyższonej niestabilności i różnych zawirowań w życiu społecznym. Dziś możemy dokonać już podsumowań odnośnie działalności cyberprzestępców oraz scharakteryzować ich aktywność w ostatnich miesiącach. Czynimy to w celu uświadomienia Was oraz wypracowania właściwej czujności.

Cyber przestępczość

ewa-piekart

Ewa Piekart

Dyrektor generalny

eye czytano 681 razy

Im gorzej, tym lepiej

Wzmożone przypadki cyberprzestępczości są efektem pojawienia się dezinformacji i strachu związanych z pandemią. To przysłowiowa woda na młyn dla atakujących. W trakcie rozwoju pandemii koronawirusa hakerzy wzięli na cel organizacje rządowe, instytucje ochrony zdrowia oraz podmioty tzw. infrastruktury krytycznej. Nie mają przy tym żadnych skrupułów. Także użytkownicy indywidulani wystawieni są na zwiększone ryzyko szczególnie pod względem przenikania do ich zasobów finansowych zarządzanych w drodze online. O większej intensywności cyberprzestępców informują służby, zwalczające ten rodzaj działalności, w tym Interpol. Ataków jest więcej, zmieniły się ich kierunki, a profil działań przestępczych obliczony jest na wywołanie maksymalnych strat.

Pracownicy zdalni łatwym celem

Inwazja koronawirusa przyczyniła się do zmiany formy pracy w wielu przedsiębiorstwach i firmach. To jak najbardziej kolejna okazja dla hakerów. Nagła oraz nie w pełni przygotowana i zaplanowana konieczność przejścia na pracę zdalną siłą rzeczy wygenerowała wiele luk. Firmy, instytucje oraz inne organizacje zostały praktycznie zmuszone do pospiesznego wdrażania systemów, sieci i aplikacji, które dla wielu pracowników były nowością od strony operacyjnej. W efekcie jakość zabezpieczeń informatycznych nie mogła spełniać najwyższych standardów. W tych okolicznościach hakerzy ukierunkowali swoje działania przede wszystkim na wyprowadzanie środków finansowych, kradzież danych czy powodowanie zakłóceń.

Hakerski modus operandi

Przyjrzyjmy teraz się charakterystycznym sposobom działania hakerów, które z ich punktu widzenia zapewniają wysoką skuteczność.

• Oszustwa i phishing

Hakerzy umiejętnie posługują się wiadomościami phishingowymi o tematyce Covid-19, udając często instytucje państwowe oraz placówki z sektora ochrony zdrowia. W ten sposób hakerzy niwelują czujność odbiorcy i skłaniają go do interakcji oraz podania np. wrażliwych danych czy pobrania zainfekowanego pliku.

• Ransomware oraz DDoS

Złośliwe oprogramowanie przeciwko infrastrukturze krytycznej i instytucjom opieki zdrowotnej stosowane jest ze względu na potencjalnie duży wpływ i korzyści finansowe. Ransomware oraz kampanie DDoS mogą doprowadzać do poważnych zakłóceń czy nawet całkowicie paraliżować funkcjonowanie danej organizacji.

• Kradzież danych

Cyberataki z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania przeznaczonego do zbierania danych, w tym trojanów zdalnego dostępu, wirusów bankowych czy narzędzi szpiegowskich. Cyberprzestępcy, wykorzystując informacje dotyczące pandemii jako „przynętę”, penetrują systemy ofiar w celu włamania się do sieci, kradzieży danych, przekierowania pieniędzy i tworzenia botnetów.

• Złośliwe domeny

W sytuacji dużego zainteresowania informacjami na temat Covid-19 oraz kwestii medycznych  cyberprzestępcy tworzą fikcyjne witryny internetowe, zawierające frazy kluczowe takie, jak „koronawirus” czy „Covid-19”. Takie strony-pułapki stanowią podstawę wielu kampanii hakerskich.

• Dezinformacja

Socjotechnika obliczona na wywołanie uczucia strachu i lęku w kontekście pandemii. W konsekwencji nieprawdziwe informacje pośrednio wpływają na nieracjonalne i nieostrożne zachowania w zakresie korzystania z sieci czy komunikacji online.

Jak się bronić?

Przede wszystkim należy skoncentrować się na szkoleniu pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wytworzeniu świadomości, dotyczącej cyfrowych zagrożeń, które mogą dotyczyć każdego procesu czy interakcji. Niezbędne jest też posiadanie solidnego zabezpieczenia poczty elektronicznej. Bardzo istotnym jest, aby uniemożliwić docieranie wiadomościom phishingowym do skrzynek odbiorczych pracowników.

Zalecamy dokonanie weryfikacji istniejących zabezpieczeń oraz ocenę ich skuteczności. Warto także przeprowadzić podsumowanie zaistniałych incydentów, wyciągnąć stosowne wnioski i wyeliminować istniejące luki. Jeżeli nadal nie macie pewności co do skuteczności bezpieczeństwa informatycznego Waszej firmy, zachęcamy do konsultacji i podjęcia gruntownej kontroli całości infrastruktury, chroniącej Wasze zasoby cyfrowe.

? 501-387-314

✉ ewa.piekart@data-point.pl

Obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT

Cyber przestępczość

Czytaj więcej: Cyber przestępczość

Jeden backup, to nie backup.